پریمیر لیگ

13 شهریور 1406 - 03:00

منچستر سیتی آرسنال
4-4-2 سیستم بازی 5-4-1