نگار پرویزیان

نگار پرویزیان

بازیکن مهد فوتبال مشهد

عضو مهد فوتبال مشهد دختران

نگار پرویزیان بازیکن باشگاه فوتبال دختران مهد فوتبال مشهد متولد 1393

بازیکن تیم جوانان باشگاه مهد فوتبال دختران

واقع در شهر مشهد