ثبت نام مدرسه فوتبال

شرایط ثبت نام و سن:

رده سنی 6 سال به بالا

زمان برگزاری:

روزهای زوج: 17:00 الی 18:30

مکان تمرین:

چمن طبیعی پارک ملت مشهد، مجموعه ورزشی بانوان

مدیر فنی:

خانم میرزی، فاطمه عباسی

هزینه یک ترم با 10 جلسه:

جهت بررسی و اطلاع از هزینه تماس بگیرید

کادر فنی:

فاطمه عباسی، فریبا شیرانی