11 خرداد
admin10

خانم فاطمه میرزی مدیریت باشگاه ورزشی بانوان مهد فوتبال مشهد با سابقه مدیریت چندین و چند ساله در این باشگاه ورزشی واقع در مشهد مقدس یکی از بانوان مدیر و مدبر در عرصه فوتبال و فوتسال دختران کشور هستند.   فاطمه میرزی یکی از بانوان با سابقه در فدراسیون فوتبال کشور با سابقه تقریبا 6…